Na 20 jaar regulier (kleuter)onderwijs besloot Suzanne mee te doen met het oprichten van een nieuwe democratische school. Dat werd DOE040. Bij aanvang nam Suzanne de jongste leerlingen onder haar hoede. In het speellokaal, een ruimte voor de jongsten om te spelen en zich al doende te ontplooien, leidde Suzanne alles in goede banen. In een later stadium richtte Suzanne zich ook op de oudere basisschoolleerlingen. Ze is heel nieuwsgierig en geïnteresseerd in hoe zij zich de vaardigheden als lezen, schrijven en rekenen eigen maken en raakte geïnspireerd door het gedachtegoed van ontwikkelingspsycholoog Ewald Vervaet. 

Daarnaast verdiepte en schoolde zij zich in de sociocratie om zodoende de sociocratische kringorganisatie van de school goed op te kunnen zetten. 

Suzanne heeft een sterk geloof dat kinderen zich in een veilige, inspirerende omgeving ‘als vanzelf’ ontplooien en dat leren het leukste is wat er is. In een omgeving waarin iedereen gelijkwaardig is aan elkaar, en verschillen een inspiratiebron zijn. Dat is allemaal op DOE te vinden. Daarom voelt zij zich er thuis en wil ze graag alle kennis en inzichten die ze er op doet delen met de rest van de wereld!

JACQUELINE VAN EWIJK, SUZANNE THISSEN EN/OF ELIZABET MEERBEEK Een methode waarbij het niet gaat om een slachtoffer, de dader of waarheidsvinding. Het gaat over een situatie die niemand wenst, waar we liever van af zijn.
JACQUELINE VAN EWIJK EN/OF SUZANNE THISSEN Een introductiedag voor het beginnen van je eigen school, om vervolgens bij een eventuele start de verdere begeleiding op ons te nemen.
ELIZABET MEERBEEK, JACQUELINE VAN EWIJK EN/OF SUZANNE THISSEN Een workshop in sociocratische besluitvorming: iedere stem telt.
NEEM DIRECT CONTACT OP VIA
INFO@DOEBUSINESS.NL OF 0683321725