In 2014 begonnen we een school waar jonge mensen zich ontwikkelen in vrijheid en gelijkwaardigheid, op basis van hun intrinsieke motivatie: DOE040. Inmiddels zien we zelfbewuste jongeren opgroeien die dichtbij zichzelf staan, als vanzelfsprekend leren en de wereld met vertrouwen tegemoet treden. Persoonlijk leiderschap, autonomie en authenticiteit worden er geleefd. Met DOE Business delen we onze kennis en ervaring met betrekking tot leren en samenwerken vanuit intrinsieke motivatie.